Student Icon

Samsung Galaxy A5 (A510F)

6,790,000đ
Áp dụng đến 31/3/2017
- Cơ hội trúng: 08 sổ tiết kiệm 20 triệu, 30 đồng hồ Gear Fit 2. Xem chi tiết tại đây
- Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 200.000đ
Samsung Galaxy A5 (A510F)
6,790,000đ
Student Icon

Samsung Galaxy A9 Pro

10,990,000đ
Áp dụng đến 31/3/2017
- Cơ hội trúng: 08 sổ tiết kiệm 20 triệu, 30 đồng hồ Gear Fit 2. Xem chi tiết tại đây
- Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 500.000đ
Samsung Galaxy A9 Pro
10,990,000đ
11,990,000đ
Student Icon

Samsung Galaxy J2

2,690,000đ
Áp dụng đến 31/3/2017
- Cơ hội trúng: 08 sổ tiết kiệm 20 triệu, 30 đồng hồ Gear Fit 2. Xem chi tiết tại đây
- Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 100.000đ
Samsung Galaxy J2
2,690,000đ
3,190,000đ
Student Icon

Samsung Galaxy J320G

3,290,000đ
Áp dụng đến 31/3/2017
- Cơ hội trúng: 08 sổ tiết kiệm 20 triệu, 30 đồng hồ Gear Fit 2. Xem chi tiết tại đây
- Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 200.000đ
Samsung Galaxy J320G
3,290,000đ
Student Icon

Samsung Galaxy J5 (SM-J500H)

3,390,000đ
Áp dụng đến 31/3/2017
- Cơ hội trúng: 08 sổ tiết kiệm 20 triệu, 30 đồng hồ Gear Fit 2. Xem chi tiết tại đây
Samsung Galaxy J5 (SM-J500H)
3,390,000đ
4,490,000đ
Student Icon

Samsung Galaxy J7 Prime

5,990,000đ
Áp dụng đến 31/3/2017
- Cơ hội trúng: 08 sổ tiết kiệm 20 triệu, 30 đồng hồ Gear Fit 2. Xem chi tiết tại đây
- Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 500.000đ
Samsung Galaxy J7 Prime
5,990,000đ
6,290,000đ
Student Icon

Sony Xperia X (F5122)

7,990,000đ
Áp dụng đến 31/3/2017
- Cơ hội trúng: 7 giải 1 lượng vàng, 13 giải 1 chỉ vàng. Xem chi tiết tại đây
- Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 400.000đ
Sony Xperia X (F5122)
7,990,000đ
10,990,000đ
Student Icon

Sony Xperia XA Ultra

7,490,000đ
Áp dụng đến 31/3/2017
- Cơ hội trúng: 7 giải 1 lượng vàng, 13 giải 1 chỉ vàng. Xem chi tiết tại đây
- Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 400.000đ
Sony Xperia XA Ultra
7,490,000đ
Student Icon

Sony Xperia XZ

12,990,000đ
Áp dụng đến 31/3/2017
- Cơ hội trúng: 7 giải 1 lượng vàng, 13 giải 1 chỉ vàng. Xem chi tiết tại đây
- Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 700.000đ
Sony Xperia XZ
12,990,000đ
14,990,000đ
Student Icon

Samsung Galaxy Tab 3 V - T116

2,990,000đ
Áp dụng đến 31/3/2017
- Cơ hội trúng: 08 sổ tiết kiệm 20 triệu, 30 đồng hồ Gear Fit 2. Xem chi tiết tại đây
- Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 200.000đ
Samsung Galaxy Tab 3 V - T116
2,990,000đ
Student Icon

Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T819Y)

11,990,000đ
Áp dụng đến 31/3/2017
- Cơ hội trúng: 08 sổ tiết kiệm 20 triệu, 30 đồng hồ Gear Fit 2. Xem chi tiết tại đây
- Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 500.000đ
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T819Y)
11,990,000đ
Student Icon

Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (SM-T585)

7,290,000đ
Áp dụng đến 31/3/2017
- Cơ hội trúng: 08 sổ tiết kiệm 20 triệu, 30 đồng hồ Gear Fit 2. Xem chi tiết tại đây
- Tặng phiếu mua hàng phụ kiện 300.000đ
Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (SM-T585)
7,290,000đ