Student Icon

iPhone 5s 16GB Gold

7,990,000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

iPhone 5s 16GB Gold
7,990,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Mobiistar Lai Yuna

1,990,000đ
Phiếu mua hàng phụ kiện 250.000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Mobiistar Lai Yuna
1,990,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Mobiistar Lai Z1

1,390,000đ
Phiếu mua hàng phụ kiện 150.000đ
Mua ngay
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Mobiistar Lai Z1
1,390,000đ
1,490,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Mobiistar Lai Zoro 2

1,490,000đ
Phiếu mua hàng phụ kiện 150.000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Mobiistar Lai Zoro 2
1,490,000đ
1,590,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Mobiistar Lai Zumbo

2,490,000đ
Phiếu mua hàng phụ kiện 200.000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Mobiistar Lai Zumbo
2,490,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Mobiistar Lai Zumbo J

2,290,000đ
Phiếu mua hàng phụ kiện 200.000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Mobiistar Lai Zumbo J
2,290,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Mobiistar Lai Zumbo S

3,190,000đ
Phiếu mua hàng phụ kiện 250.000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Mobiistar Lai Zumbo S
3,190,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Mobiistar Prime X + sim

2,990,000đ
Phiếu mua hàng phụ kiện 250.000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Mobiistar Prime X + sim
2,990,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Mobiistar Prime X Grand

3,990,000đ
Phiếu mua hàng phụ kiện 250.000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Mobiistar Prime X Grand
3,990,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

OPPO A37 (Neo 9)

4,490,000đ
Phiếu mua hàng phụ kiện 250.000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

OPPO A37 (Neo 9)
4,490,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

OPPO F1 Plus

9,990,000đ
Phiếu mua hàng phụ kiện 500.000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

OPPO F1 Plus
9,990,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

OPPO Neo 5 16GB (1201)

2,690,000đ
Phiếu mua hàng phụ kiện 150.000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

OPPO Neo 5 16GB (1201)
2,690,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Apple iPad Mini 4 Retina Wi-Fi 16GB

9,590,000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Apple iPad Mini 4 Retina Wi-Fi 16GB
9,590,000đ
10,490,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Apple iPad Mini 4 Retina Wi-Fi Cellular 16GB

12,690,000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Apple iPad Mini 4 Retina Wi-Fi Cellular 16GB
12,690,000đ
12,990,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 16GB - Retina

13,490,000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 16GB - Retina
13,490,000đ
15,790,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 64GB - Retina

15,490,000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 64GB - Retina
15,490,000đ
17,990,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

iPad Air 2 Wi-Fi 16GB - Retina

9,690,000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

iPad Air 2 Wi-Fi 16GB - Retina
9,690,000đ
12,590,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Samsung Galaxy Tab 3 V - T116

3,190,000đ

Áp dụng từ 22/8/2016 - 10/9/2016
- Mua Samsung trúng siêu phẩm Galaxy Note 7
Xem chi tiết tại đây

Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Samsung Galaxy Tab 3 V - T116
3,190,000đ
3,290,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Samsung Galaxy Tab S2 8 (SM-T719Y)

9,790,000đ

Áp dụng từ 22/8/2016 - 10/9/2016
- Mua Samsung trúng siêu phẩm Galaxy Note 7
Xem chi tiết tại đây

Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Samsung Galaxy Tab S2 8 (SM-T719Y)
9,790,000đ
9,990,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T819Y)

11,790,000đ

Áp dụng từ 22/8/2016 - 10/9/2016
- Mua Samsung trúng siêu phẩm Galaxy Note 7
Xem chi tiết tại đây

Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T819Y)
11,790,000đ
11,990,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Tablet Asus Zenpad Z170CG

2,690,000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Tablet Asus Zenpad Z170CG
2,690,000đ
3,190,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Tablet Asus Zenpad Z370CG

3,890,000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Tablet Asus Zenpad Z370CG
3,890,000đ
4,190,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Tablet Huawei Media Tab T1 10

3,890,000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Tablet Huawei Media Tab T1 10
3,890,000đ
3,990,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Tablet Huawei Mediapad T1 7.0

2,490,000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Tablet Huawei Mediapad T1 7.0
2,490,000đ
2,990,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Laptop Acer Aspire R3-471T-336O

10,190,000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Laptop Acer Aspire R3-471T-336O
10,190,000đ
10,790,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Laptop Asus A456UA-WX034D

11,890,000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Laptop Asus A456UA-WX034D
11,890,000đ
12,390,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Laptop Asus A456UA-WX083D

9,690,000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Laptop Asus A456UA-WX083D
9,690,000đ
10,290,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Laptop Asus X454LA-WX301D

8,090,000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Laptop Asus X454LA-WX301D
8,090,000đ
8,590,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Laptop Asus X454LA-WX577D Black

8,290,000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Laptop Asus X454LA-WX577D Black
8,290,000đ
8,790,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Laptop Asus X455LA-WX443D

8,690,000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Laptop Asus X455LA-WX443D
8,690,000đ
9,290,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Laptop Asus X541UV-XX143D

12,490,000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Laptop Asus X541UV-XX143D
12,490,000đ
12,990,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Laptop Asus X555UA-XX036D

11,390,000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Laptop Asus X555UA-XX036D
11,390,000đ
11,990,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Laptop Dell Inspiron 14 3458 TXTGH2 Black

8,890,000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Laptop Dell Inspiron 14 3458 TXTGH2 Black
8,890,000đ
8,990,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Laptop Dell Inspiron 14 5448 70074603 Silver

10,690,000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Laptop Dell Inspiron 14 5448 70074603 Silver
10,690,000đ
10,990,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Laptop Dell Inspiron 15 3558 70077308

13,390,000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Laptop Dell Inspiron 15 3558 70077308
13,390,000đ
13,990,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Laptop Dell Inspiron 15 3559 70073151 Black

13,690,000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Laptop Dell Inspiron 15 3559 70073151 Black
13,690,000đ
14,290,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Bộ bàn phím chuột quang có dây Ensoho S50

159,000đ
Bộ bàn phím chuột quang có dây Ensoho S50
159,000đ
199,000đ
Student Icon

Chuột máy tính Genius NX 7000 Wireless White_31030109108

169,000đ
Chuột máy tính Genius NX 7000 Wireless White_31030109108
169,000đ
Student Icon

Chuột máy tính Genius NX 7000 Wireless, Red_31030109110

169,000đ
Chuột máy tính Genius NX 7000 Wireless, Red_31030109110
169,000đ
Student Icon

Chuột máy tính Genius NX 7000, Wireless, Black_31030109100

169,000đ
Chuột máy tính Genius NX 7000, Wireless, Black_31030109100
169,000đ
Student Icon

Chuột vi tính có dây Newmen M520 (Black)

79,000đ
Chuột vi tính có dây Newmen M520 (Black)
79,000đ
Student Icon

Chuột vi tính có dây Newmen M520 (White)

79,000đ
Chuột vi tính có dây Newmen M520 (White)
79,000đ
Student Icon

Loa Microtek MT-180 /2.0

229,000đ
Loa Microtek MT-180 /2.0
229,000đ
389,000đ
Student Icon

Loa vi tính Microtek MT - 850U/2.1

399,000đ
Loa vi tính Microtek MT - 850U/2.1
399,000đ
Student Icon

Loa vi tính Microtek MT-120

99,000đ
Loa vi tính Microtek MT-120
99,000đ
199,000đ
Student Icon

Loa vi tính Microtek MT-840

299,000đ
Loa vi tính Microtek MT-840
299,000đ
499,000đ
Student Icon

Pin sạc dự phòng Microtek 5200 mAh MT-504

169,000đ
Pin sạc dự phòng Microtek 5200 mAh MT-504
169,000đ
Student Icon

Pin sạc dự phòng Microtek 6500 mAh

249,000đ
Pin sạc dự phòng Microtek 6500 mAh
249,000đ
349,000đ