Student Icon

iPhone 5s 16GB Gold

7,990,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Giảm 50% gói gia hạn bảo hành, giảm 50% gói bảo vệ toàn diện
- Giảm 50% sim data khủng, sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

iPhone 5s 16GB Gold
7,990,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Mobiistar Lai Yuna

1,490,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Giảm 30% gói gia hạn bảo hành, giảm 30% gói bảo vệ toàn diện
- Giảm 50% sim data khủng, sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Mobiistar Lai Yuna
1,490,000đ
1,850,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Mobiistar Lai Z1

1,290,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Giảm 30% gói gia hạn bảo hành, giảm 30% gói bảo vệ toàn diện
- Giảm 50% sim data khủng, sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Mobiistar Lai Z1
1,290,000đ
1,390,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Mobiistar Lai Zoro 2

1,390,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Giảm 30% gói gia hạn bảo hành, giảm 30% gói bảo vệ toàn diện
- Giảm 50% sim data khủng, sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Mobiistar Lai Zoro 2
1,390,000đ
1,490,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Mobiistar Lai Zumbo

2,090,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Giảm 30% gói gia hạn bảo hành, giảm 30% gói bảo vệ toàn diện
- Giảm 50% sim data khủng, sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Mobiistar Lai Zumbo
2,090,000đ
2,190,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Mobiistar Lai Zumbo J

2,090,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Giảm 30% gói gia hạn bảo hành, giảm 30% gói bảo vệ toàn diện
- Giảm 50% sim data khủng, sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Mobiistar Lai Zumbo J
2,090,000đ
2,290,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Mobiistar Lai Zumbo S

2,790,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Giảm 30% gói gia hạn bảo hành, giảm 30% gói bảo vệ toàn diện
- Giảm 50% sim data khủng, sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Mobiistar Lai Zumbo S
2,790,000đ
2,990,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Mobiistar Prime X Grand

3,290,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Giảm 30% gói gia hạn bảo hành, giảm 30% gói bảo vệ toàn diện
- Giảm 50% sim data khủng, sim lộc phát chỉ với 80.000đ
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Mobiistar Prime X Grand
3,290,000đ
3,990,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Samsung Galaxy A3 (A310F)

5,690,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Tặng Phiếu mua hàng phụ kiện 100.000đ
- Giảm 30% gói gia hạn bảo hành, giảm 30% gói bảo vệ toàn diện
- Giảm 30% combo phụ kiện
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Samsung Galaxy A3 (A310F)
5,690,000đ
6,190,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Samsung Galaxy A5 (A510F)

7,990,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Tặng Phiếu mua hàng phụ kiện 300.000đ
- Giảm 50% gói gia hạn bảo hành, giảm 50% gói bảo vệ toàn diện
- Giảm 30% combo phụ kiện
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Samsung Galaxy A5 (A510F)
7,990,000đ
8,990,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Samsung Galaxy A7 (A710F)

7,990,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Tặng Phiếu mua hàng phụ kiện 200.000đ
- Giảm 50% gói gia hạn bảo hành, giảm 50% gói bảo vệ toàn diện
- Giảm 30% combo phụ kiện
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Samsung Galaxy A7 (A710F)
7,990,000đ
9,990,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

Samsung Galaxy J2

2,690,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Tặng Phiếu mua hàng phụ kiện 100.000đ
- Giảm 30% gói gia hạn bảo hành, giảm 30% gói bảo vệ toàn diện
- Giảm 30% combo phụ kiện
Mua ngay Mua trả góp
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Samsung Galaxy J2
2,690,000đ
3,190,000đ
Đăng nhập

Nhận ưu đãi giá sinh viên

Student Icon

iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 128GB - Retina

16,590,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Phiếu mua hàng linh phụ kiện 500.000đ (Quy đổi 70%)
- Được mua Office 365 Personal với giá 549.000đ
iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 128GB - Retina
16,590,000đ
17,490,000đ
Student Icon

iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 16GB - Retina

12,790,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Phiếu mua hàng linh phụ kiện 500.000đ (quy đổi 70%) hoặc Trả trước 0đ (FE Credit) hoặc Trả góp 0% (Home Credit - ACS - HD SAISON)

- Được mua Office 365 Personal với giá 549.000đ

iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 16GB - Retina
12,790,000đ
13,990,000đ
Student Icon

iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 32GB - Retina

13,790,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Phiếu mua hàng linh phụ kiện 500.000đ (Quy đổi 70%)
- Được mua Office 365 Personal với giá 549.000đ
iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 32GB - Retina
13,790,000đ
14,590,000đ
Student Icon

iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 64GB - Retina

13,990,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Được mua Office 365 Personal với giá 549.000đ

- Trả góp 0% (Home Credit - ACS - HD SAISON)

iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 64GB - Retina
13,990,000đ
16,590,000đ
Student Icon

iPad Air 2 Wi-Fi 128GB - Retina

12,290,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Phiếu mua hàng linh phụ kiện 500.000đ (Quy đổi 70%)
- Được mua Office 365 Personal với giá 549.000đ
iPad Air 2 Wi-Fi 128GB - Retina
12,290,000đ
12,990,000đ
Student Icon

iPad Air 2 Wi-Fi 16GB - Retina

8,890,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Được mua Office 365 Personal với giá 549.000đ
iPad Air 2 Wi-Fi 16GB - Retina
8,890,000đ
9,990,000đ
Student Icon

iPad Air 2 Wi-Fi 32GB - Retina

9,890,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Phiếu mua hàng linh phụ kiện 500.000đ (Quy đổi 70%)
- Được mua Office 365 Personal với giá 549.000đ
iPad Air 2 Wi-Fi 32GB - Retina
9,890,000đ
10,490,000đ
Student Icon

iPad Mini 4 Retina Wi-Fi 128GB

12,790,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Phiếu mua hàng linh phụ kiện 500.000đ (Quy đổi 70%)
- Được mua Office 365 Personal với giá 549.000đ
iPad Mini 4 Retina Wi-Fi 128GB
12,790,000đ
13,490,000đ
Student Icon

iPad Mini 4 Retina Wi-Fi Cellular 128GB

16,590,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Phiếu mua hàng linh phụ kiện 500.000đ (Quy đổi 70%)
- Được mua Office 365 Personal với giá 549.000đ
iPad Mini 4 Retina Wi-Fi Cellular 128GB
16,590,000đ
17,490,000đ
Student Icon

iPad Mini 4 Wi-Fi 32GB

9,890,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Phiếu mua hàng linh phụ kiện 500.000đ (Quy đổi 70%)
- Được mua Office 365 Personal với giá 549.000đ
iPad Mini 4 Wi-Fi 32GB
9,890,000đ
10,490,000đ
Student Icon

iPad Mini 4 Wi-Fi Cellular 32GB

12,790,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Phiếu mua hàng linh phụ kiện 500.000đ (Quy đổi 70%)
- Được mua Office 365 Personal với giá 549.000đ
iPad Mini 4 Wi-Fi Cellular 32GB
12,790,000đ
13,490,000đ
Student Icon

iPad Pro 9.7 Wi-Fi 32GB

14,690,000đ
Áp dụng đến 31/12/2016
- Được mua Office 365 Personal với giá 549.000đ
iPad Pro 9.7 Wi-Fi 32GB
14,690,000đ
16,490,000đ
Student Icon

Laptop Acer Aspire E5-573-34DD (MVHSV) - Charcoal Gray

7,390,000đ
Laptop Acer Aspire E5-573-34DD (MVHSV) - Charcoal Gray
7,390,000đ
8,490,000đ
Student Icon

Laptop Acer Aspire E5-573-35X5

8,190,000đ
Laptop Acer Aspire E5-573-35X5
8,190,000đ
8,990,000đ
Student Icon

Laptop Acer Aspire E5-574G-59DA

11,490,000đ
Laptop Acer Aspire E5-574G-59DA
11,490,000đ
11,990,000đ
Student Icon

Laptop Acer Aspire ES1-531-C6BT

5,190,000đ
Laptop Acer Aspire ES1-531-C6BT
5,190,000đ
5,690,000đ
Student Icon

Laptop Acer Aspire R3-471T-336O

10,290,000đ
Laptop Acer Aspire R3-471T-336O
10,290,000đ
10,690,000đ
Student Icon

Laptop Asus F555LF-XX166D-Black

11,690,000đ
Laptop Asus F555LF-XX166D-Black
11,690,000đ
12,490,000đ
Student Icon

Laptop Asus K501LB-DM127D

10,490,000đ
Laptop Asus K501LB-DM127D
10,490,000đ
10,790,000đ
Student Icon

Laptop Asus X403SA-WX235T

6,390,000đ
Laptop Asus X403SA-WX235T
6,390,000đ
6,990,000đ
Student Icon

Laptop Asus X454LA-WX301D

7,590,000đ
Laptop Asus X454LA-WX301D
7,590,000đ
8,290,000đ
Student Icon

Laptop Asus X454LA-WX424D - Black

10,990,000đ
Laptop Asus X454LA-WX424D - Black
10,990,000đ
11,690,000đ
Student Icon

Laptop Asus X454LA-WX577D Black

7,890,000đ
Laptop Asus X454LA-WX577D Black
7,890,000đ
8,790,000đ
Student Icon

Laptop Asus X555UA-XX036D

10,990,000đ
Laptop Asus X555UA-XX036D
10,990,000đ
11,990,000đ
Student Icon

Bộ bàn phím chuột quang có dây Ensoho S50

169,000đ
Bộ bàn phím chuột quang có dây Ensoho S50
169,000đ
299,000đ
Student Icon

Chuột máy tính Genius NX 7000 Wireless White_31030109108

169,000đ
Chuột máy tính Genius NX 7000 Wireless White_31030109108
169,000đ
249,000đ
Student Icon

Chuột máy tính Genius NX 7000 Wireless, Red_31030109110

169,000đ
Chuột máy tính Genius NX 7000 Wireless, Red_31030109110
169,000đ
249,000đ
Student Icon

Chuột máy tính Genius NX 7000, Wireless, Black_31030109100

169,000đ
Chuột máy tính Genius NX 7000, Wireless, Black_31030109100
169,000đ
249,000đ
Student Icon

Chuột vi tính có dây Newmen M520 (Black)

79,000đ
Chuột vi tính có dây Newmen M520 (Black)
79,000đ
129,000đ
Student Icon

Chuột vi tính có dây Newmen M520 (White)

79,000đ
Chuột vi tính có dây Newmen M520 (White)
79,000đ
129,000đ
Student Icon

Loa Microtek MT-180 /2.0

229,000đ
Loa Microtek MT-180 /2.0
229,000đ
389,000đ
Student Icon

Loa vi tính Microtek MT - 850U/2.1

399,000đ
Loa vi tính Microtek MT - 850U/2.1
399,000đ
449,000đ
Student Icon

Loa vi tính Microtek MT-120

99,000đ
Loa vi tính Microtek MT-120
99,000đ
199,000đ
Student Icon

Loa vi tính Microtek MT-840

299,000đ
Loa vi tính Microtek MT-840
299,000đ
499,000đ
Student Icon

Pin sạc dự phòng Microtek 5200 mAh MT-504

189,000đ
Pin sạc dự phòng Microtek 5200 mAh MT-504
189,000đ
299,000đ
Student Icon

Pin sạc dự phòng Microtek 6500 mAh

249,000đ
Pin sạc dự phòng Microtek 6500 mAh
249,000đ
439,000đ